MEMOHON SUMBANGAN WAKAF KARPET MADRASAH HUFFAZ ULUL ALBAB BANDAR SRI SENDAYAN

Ruj. Kami : PKKDPNN/03/2022/02 (wakaf karpet) Ruj. Tuan :Tarikh : 15 Julai 2022/15 Zulhijjah 1443H Yang BerbahagiaTan Sri/Puan Sri/Dato’/Datin/Tuan/Puan, MEMOHON SUMBANGAN WAKAF KARPET MADRASAH HUFFAZ ULUL ALBAB BANDAR SRI SENDAYAN Semoga surat ini menemui tuan dalam keadaan kerahmatan Allah s.w.t. Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan Madrasah Huffaz Ulul Albab ini adalah […]

Read More »