MATLAMAT

  • Mendapatkan dana dan sumber kewangan untuk membiayai operasi serta perjalanan Pertubuhan Nur Nusari, segala aktiviti dan program yang melibatkan kebajikan, pndidikan dan perubatan agar dapat berjalan dengan lancar.

  • Menganjurkan program dan aktiviti yang berunsurkan pendidikan bagi melahirkan ahli-ahli dan masyarakat yang berilmu, mapan dan memiliki modal insan.

  • Menyalur dan mengagihkan bantuan dalam bentuk kebajikan, pendidikan, atau perubatan terutama kepada kelompok B40, miskin bandar, anak yatim/miskin/tebiar, saudara baru, ibu tunggal, warga emas, orang asli dan golongan istimewa (OKU).

  • Menjalinkan kerjasama dengan pihak berkenaan dan berwajib dalam membantu usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah golongan.

  • Mengadakan seminar, ceramah dan motivasi untuk menyalurkan pengetahuan dan maklumat bagi meningkatkan kesedaran kesihatan demi kesejahteraan masyarakat.

  • Mendapatkan tajaan dan sumbangan untuk pembelian peralatan perubatan dan bantuan kewangan untuk meringankan bebanan pesakit yang kurang berkemampuan.

  • Menaungi dan membela golongan asnaf zakat, fakir miskin,anak yatim, orang kurang upaya (oku), dan muallaf seperti mewujudkan pusat jagaan bagi kanak-kanak, remaja dan warga emas.

  • Mengurus dan memiliki taska, tadika, pusat jagaan, pusat tahfiz, wisma bersalin dan klinik perubatan sesuai dengan keperluan kebajikan, kesihatan dan pendidikan.

  • Membangunkan projek-projek ekonomi yang sesuai seperti dobi, kafe,bakery, farmasi, dan kedai serbaneka sebagai salah satu cara mendapatkan dana bagi perjalanan Pertubuhan Kebajikan Kesihatan dan Pendidikan Nur Nusari.