VISI

Membawa masyarakat bersama untuk bertanggungjawab menyalurkan zakat kearah yang dituntut oleh syarak dan memastikan agihan zakat ini sampai kepada orang yang memerlukan dengan lebih jelas maksudNya.